Zakres usług

Kancelaria Adwokacka Małgorzaty Falkiewicz świadczy kompleksową pomoc prawną w postaci prowadzenia spraw, porad prawnych, sporządzania pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, odwołań, skarg kasacyjnych, kasacji, skarg/wniosków o wznowienie postępowania, w zakresie:

  • prawo cywilne: o zapłatę (w tym o odszkodowanie i zadośćuczynienie), spadek, zachowek, dział spadku, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, sprawy dotyczące własności i posiadania, służebności: przesyłu, gruntowych, osobistych, ustanowienie drogi koniecznej, ubezwłasnowolnienie, najem, eksmisja, prawo zobowiązań (umowy) i inne
  • prawo rodzinne i opiekuńcze – sprawy rodzinne, rozwód, separacja, alimenty, podział majątku dorobkowego, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem, wydanie dziecka, egzekucja kontaktów, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej i inne
  • prawo karne: występowanie w charakterze obrońcy, pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym, obrona w postępowaniu sądowym w sprawach o przestępstwa oraz wykroczenia i inne
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych: roszczenia pracownika lub pracodawcy związane
    z wypowiedzeniem umowy pracę, rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia (tzw. dyscyplinarne zwolnienie z pracy), wypowiedzenie zmieniające, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, odprawy, prawo do emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, o emeryturę, o rentę
  • stała obsługa podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego
porady prawne, adwokat sprawy rodzinne i prawo rozwodowe płock