Zakres usług prawnych

Kancelaria Adwokacka Małgorzaty Falkiewicz

Świadczy kompleksową pomoc prawną w postaci prowadzenia spraw, porad prawnych, sporządzania pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, odwołań, skarg kasacyjnych, kasacji, skarg/wniosków o wznowienie postępowania, w zakresie:

  prawo cywilne

  O zapłatę (w tym o odszkodowanie i zadośćuczynienie), spadek, zachowek, dział spadku, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, sprawy dotyczące własności i posiadania, służebności: przesyłu, gruntowych, osobistych, ustanowienie drogi koniecznej, ubezwłasnowolnienie, najem, eksmisja, prawo zobowiązań (umowy) i inne

  prawo rodzinne i opiekuńcze

  Sprawy rodzinne, rozwód, separacja, alimenty, podział majątku dorobkowego, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem, wydanie dziecka, egzekucja kontaktów, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej i inne

  prawo karne 

  Występowanie w charakterze obrońcy, pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym, obrona w postępowaniu sądowym w sprawach o przestępstwa oraz wykroczenia i inne

  prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  Roszczenia pracownika lub pracodawcy związane
  z wypowiedzeniem umowy pracę, rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia (tzw. dyscyplinarne zwolnienie z pracy), wypowiedzenie zmieniające, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, odprawy, prawo do emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, o emeryturę, o rentę

  Stała obsługa podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego

  porady prawne, adwokat sprawy rodzinne i prawo rozwodowe płock