Zakres usług

Oferujemy kompleksową pomoc prawną dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta, bez względu na złożoność problemu. Nasze usługi świadczymy m.in. w postaci prowadzenia spraw; reprezentujemy Klientów w Sądach w Płocku oraz innych miastach, w zależności od sytuacji.

Porady prawne Płock

Ponadto świadczymy porady prawne i pomagamy w ramach sporządzania pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, odwołań, skarg kasacyjnych, kasacji oraz skarg/wniosków o wznowienie postępowania.

Specjalizujemy się w poniższych dziedzinach:

  Adwokat rozwód Płock

  Wśród naszych usług oferujemy prowadzenie spraw rozwodowych wraz z kompleksową analizą danej sprawy.

  Zagadnienia prawa cywilnego

  Zajmujemy się sprawami o zapłatę (w tym o odszkodowanie i zadośćuczynienie), spadek, zachowek, dział spadku, zasiedzenie, zniesienie współodpowiedzialności, sprawy dotyczące własności i posiadania, służebności: przesyłu, gruntowych, osobistych, ustanowienie drogi koniecznej, ubezwłasnowolnienie, najem, eksmisja, prawo zobowiązań (umowy) i inne.

  Adwokat sprawy rodzinne Płock

  Prowadzimy sprawy rodzinne, rozwody, separacje, sprawy o alimenty, podział majątku dorobkowego, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, kontakty z dzieckiem, wydanie dziecka, egzekucja kontaktów, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej i inne.

  Prawo karne

  Występujemy w charakterze obrońcy, pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym, a także zajmujemy się obroną w postępowaniu sądowym w sprawach o przestępstwa oraz wykroczenia i inne.

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  Roszczenia pracownika lub pracodawcy związane z wypowiedzeniem umowy o pracę, rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia (tzw. dyscyplinarne zwolnienie z pracy), wypowiedzenie zmieniające, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, odprawy, prawo do emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze o emeryturę, o rentę.

  Stała obsługa podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego

  porady prawne, adwokat sprawy rodzinne i prawo rozwodowe płock